Basic Problem Solving for Programming

เจาะลึกทักษะที่สำคัญที่สุดในการเขียนโปรแกรม

เพราะทักษะการแก้ไขปัญหาสำคัญที่สุดในการเริ่มเขียนโปรแกรม

แน่นอนว่าการเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งพื้นฐานที่ดีถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก สำหรับทักษะการแก้ไขปัญหาก็เช่นกัน เราสามารถพัฒนาทักษะดังกล่าวได้โดยการ ฝึกฝนในการแก้ไขปัญหาให้ถูกทางนั่นเอง โดยไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเล็กๆ บนอุปกรณ์พกพา หรือ โปรแกรมขนาดใหญ่ในองค์กร ก็ถูกพัฒนาโดยพื้นฐานการแก้ไขปัญหาทั้งสิ้น


ทำไมต้องเรียนคอร์สนี้กับเรา ?

เพราะเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่า "พื้นฐานที่แท้จริง" หรือ เปรียบเสมือน "ก้าวแรกในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม" นั่นเอง โดยเริ่มจากการพัฒนาทักษะ และ กระบวนการคิดให้เป็นไปในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เราจะได้ลองทำโจทย์ในการจำลองแนวคิดต่างๆ เข้ามาอยู่ในโปรแกรม เพื่อให้เข้าใจ ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น มันทำงานยังไง ? เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นในเส้นทางนี้จริง ๆ ไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานอื่นๆ นอกจากการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และ ความพยายามเท่านั้น !!

เนื้อหาวีดีโอระดับ Full HD มากถึง 50 ตอน พร้อมทั้งแบบฝึกหัดมากกว่า 10 ชุด ทำให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหาจริง ทำโจทย์จริง และ สร้างเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้จริง ด้วยพื้นฐานที่เราได้เรียนรู้มา พร้อมทั้งมีการตรวจแบบฝึกหัดจริงๆ และ ได้รับผลการตรวจจากผู้สอน รวมถึงคำแนะนำต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดทั้งหมดจบ จะมีภารกิจ "โปรเจคจบ" ให้ผู้เรียนได้ระเบิดไอเดีย และ จินตนาการของตนเอง สร้างเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงด้วยภาษา Python รวมถึง "แบบทดสอบประยุกต์" ที่เปรียบเสมือนการสอบไฟนอล ตอนจบคอร์สนั่นเอง โดยสำหรับผู้ที่มีคะแนนในการทำแบบฝึกหัด และ ข้อสอบ รวมถึงการส่งโปรเจค มากกว่า 80 % ขึ้นไป รับฟรี Certificate จากคอร์สเรียนนี้ ส่งตรงถึงบ้าน !


 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

 • ความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมในขั้นพื้นฐานเรื่องของ "ทักษะการแก้ไขปัญหา" เพื่อสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นโปรแกรม และ แอปพลิเคชัน
 • ความรู้แนวคิดในการคิดเชิงตรรกะเพื่อเข้าใจถึงลำดับขั้นตอนในการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วย Flowchart
 • ความรู้ และ ทักษะการลงมือปฏิบัติเขียนโปรแกรมจริง ๆ ด้วยภาษา Python
 • คอร์สเรียนพร้อมวีดีโอระดับ Full HD มากถึง 50 ตอน++ รับสิทธิ์ในการเข้าชมตลอด 1 ปี (มีเพิ่มขึ้นในอนาคต)
 • แบบฝึกหัดเสริมทักษะความรู้มากกว่า 10 ชุด พร้อมได้รับสิทธิ์ในการตรวจคำตอบ ฟรี ตลอด 1 ปี
 • แบบทดสอบประยุกต์ตอนจบคอร์สเพื่อวัดความเข้าใจ พร้อมได้รับสิทธิ์ในการตรวจคำตอบ ฟรี ตลอด 1 ปี (ส่งได้เพียง 1 ครั้ง)
 • โปรเจคจบคอร์ส ที่สามารถให้เราได้ระเบิดไอเดีย และ จินตนาการของตัวเองในการพัฒนาโปรแกรมแรกของเราเอง
 • การสนับสนุนตอบคำถามผู้เรียน และ การอัปเดตเนื้อหา บทเรียนใหม่ๆ ตลอด 1 ปี
 • เมื่อผู้เรียนทำแบบฝึกหัด โปรเจค และ แบบทดสอบครบถ้วน พร้อมทั้งมีคะแนนเก็บเกิน 80 % ของทั้งหมด รับฟรี ! Certificate จากทางคอร์สส่งตรงถึงบ้าน


คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ หรือ กำลังศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ คอมพิวเตอร์ที่ต้องการพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรม และ ทักษะในการแก้ไขปัญหา
 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านการพัฒนาโปรแกรม และ แอปพลิเคชัน แม้ว่าจะไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน
 • ผู้ที่มีความฝันในการทำธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี การสร้างแอปพลิเคชัน และ การทำ Startup ที่ต้องการพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรม

ผู้สอน


Kittikorn Prasertsak
Kittikorn Prasertsak

จากการได้รับคัดเลือกเป็น Microsoft Student Partner FY 14-16 @ KMITL (3 ปี) ตำแหน่ง Technical Evangelistพร้อมทั้งประสบการณ์การแข่งขันจากเวทีระดับประเทศ และมีความรักด้านการสอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มาพร้อมกับความสนุกสนาน, เข้าใจง่าย และเน้นใช้งานได้จริง ทำให้การเรียนพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องไม่ยากอีกต่อไป

ประวัติผู้สอน

 • ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์บอร์นทูเดฟ.คอม นักพัฒนาและออกแบบระบบซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ อิสระ
 • สำเร็จการศึกษาจาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกียรตินิยมอันดับ 1
 • ได้รับคัดเลือกจากบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เข้าร่วมโครงการ Microsoft Student Partners 3 สมัยซ้อน (FY14 – 16)
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน MOBILE e-GOV AWARD MEGA 2014 จัดโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (EGA)
 • ได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ แก่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถึง 3 ปีการศึกษา
 • ได้รับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาแผนธุรกิจ เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ประจำปี 2015 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ SAMART
 • ได้รับการเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมบรรยายด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งในกลุ่มระดับ นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไป นักเรียน ครูโรงเรียนมัธยมปลาย รวมถึงบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรการเรียน


  Section 1 หลักและกระบวนการคิดในรูปแบบคอมพิวเตอร์
พร้อมใช้งานใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  Section 8 การทำงานแบบมีเงื่อนไขใน Python
พร้อมใช้งานใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  Section 12 ความรู้พิเศษเพิ่มเติมเพื่อเขียนโปรแกรมด้วย Python (เร็วๆนี้)
พร้อมใช้งานใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  Section 13 การทำโปรเจค และ แบบทดสอบจบคอร์สเรียน
พร้อมใช้งานใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย


การเรียนการสอนเป็นไปในรูปแบบใด ?
เรานั้นทราบดีว่าการเรียนรู้นั้นไม่จำเป็นต้องจำกัดจากเวลา และสถานที่ ดังนั้นการเรียนของเราเป็นในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเรียนอีกด้วย
ฉันสามารถเข้าเรียนได้กี่ครั้งในการลงทะเบียนเรียน ?
ท่านสามารถเข้าเรียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ลงทะเบียน หรือ ใช้คูปอง!
กังวลว่าหากมีคำถามสงสัยระหว่างเรียนจะทำยังไงดี ?
ไม่ต้องกังวลเลย ! เพราะผู้เรียนสามารถพิมพ์ตั้งคำถาม โต้ตอบกับผู้สอนได้ทุกเมื่อในกรณีที่เกิดคำถามสงสัย และถ้าหากเป็นคำถามยอดฮิตหละก็ เราจะทำบทเรียนพิเศษเพื่อมาตอบโจทย์เรื่องนั้นๆเลย !
หรือสามารถติดต่อผ่านอีเมล [email protected]

คอร์สนี้ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนด้วยบัตรเครดิต / เดบิต