เลคเชอร์ก่อนหน้า เสร็จสิ้น และดำเนินการต่อ  

  Lecture 19 : การใช้งานข้อมูลที่เป็นจำนวนเชิงซ้อน (Complex)

เนื้อหาเลคเชอร์ถูกล็อค
If you're already enrolled, you'll need to login.
ลงทะเบียนเรียนในคอร์สเพื่อปลดล็อค