Lecture 14 : ข้อมูลคืออะไร ? ทำไมถึงสำคัญ ?

การจัดการข้อมูล

สิ่งสำคัญในการเขียนโปรแกรมก็คือการจัดการกับข้อมูลให้ได้ออกมาเป็นผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการ

ข้อมูล คือ ตัวเลข ข้อความ หรือสิ่งต่างๆ ที่อาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ ถ้าข้อมูลบางอย่างมีน้อยๆเราอาจจะไม่เห็นความสำคัญของการเก็บหรือจัดการข้อมูลเหล่านั้น แต่ยิ่งข้อมูลมีจำนวนมากเราก็สามารถหาวิธีในการนำข้อมูลเหล่านันไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายขึ้น โดยการนำข้อมูลมาประมวลผลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของคนเขียนโปรแกรม ไม่ได้เป็นหน้าที่ของฝ่ายการตลาดเท่านั้น

คลิปถัดไปเราจะไปดูกันว่าข้อมูลประเภทหลักๆนั้นมีอะไรบ้าง

Discussion

0 ความคิดเห็น