Lecture 2 : การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ

ใน 1 วินาที เซลล์ประสาทในสมองของเราทำงานประสานกัน และ ส่งข้อมูลระหว่างกันหลายครั้งต่อหลายครั้ง คอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกัน

การที่คอมพิวเตอร์จะทำงานได้นั้นประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ นั่นก็คือ

  • การนำเข้าข้อมูล เช่น รูปภาพ ค่าจากอุปกรณ์ Sensor เมาส์ และ คีย์บอร์ดเป็นต้น
  • การประมวลผลข้อมูล เช่น การบวกลบเลขที่รับเข้ามาจากปุ่ม
  • การส่งออกข้อมูล เช่น การแสดงผลในรูปแบบตัวเลข ข้อความบนหน้าจอ หรือ เสียงของลำโพง

จริง ๆ แล้วในระบบคอมพิวเตอร์ก็จำลองมาจากการทำงานของมนุษย์ทั้งสิ้น

Discussion

129 ความคิดเห็น