เลคเชอร์ก่อนหน้า เสร็จสิ้น และดำเนินการต่อ  

  Lecture 32 ลงมือสร้าง Class และ การใช้งาน Object + การเชื่อมโยงตัวแปรกับค่าใน Memory

เนื้อหาเลคเชอร์ถูกล็อค
If you're already enrolled, you'll need to login.
ลงทะเบียนเรียนในคอร์สเพื่อปลดล็อค