Lecture 3 เตรียมเครื่องมือให้พร้อมก่อนออกรบ (เตรียมการติดตั้ง Java)

ประกาศ : สำหรับการติดตั้ง Netbean ในปัจจุบันจะไม่เหมือนในหน้าบทเรียน ซึ่งทางเราได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันการติดตั้ง Netbean เป็นไปด้วยความยาก และ เครื่องมือดังกล่าวได้รับความนิยมน้อยลงในปัจจุบัน ทางเราจึงแนะนำให้ใช้งานโปรแกรม IntelliJ IDEA แทน ซึ่งสามารถเข้าดูวิธีการติดตั้งได้จากบทเรียนถัดไป "UPDATE : แนะนำโปรแกรมใหม่สำหรับพัฒนาโปรแกรมด้วย Java แทน NetBean (03/05/2019)" (หรือคลิ้กที่นี่ https://academy.borntodev.com/courses/100800/lectures/10111351)

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมในการพัฒนาได้ที่ : http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/down...

วิธีการตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการของเราเป็นรูปแบบกี่บิต (สำหรับ Windows) : http://www.windowssiam.com/systeminfo-windows-7-bi...

Discussion

10 ความคิดเห็น