เลคเชอร์ก่อนหน้า เสร็จสิ้น และดำเนินการต่อ  

  Lecture 25 ชีวิตติด Loop ! วนซ้ำที่ไม่มีการสิ้นสุด และ คำสั่งในการหยุด

เนื้อหาเลคเชอร์ถูกล็อค
If you're already enrolled, you'll need to login.
ลงทะเบียนเรียนในคอร์สเพื่อปลดล็อค