เลคเชอร์ก่อนหน้า เสร็จสิ้น และดำเนินการต่อ  

  Lecture 10 ฝึกลงมือปฏิบัติไปด้วยกัน # 1 พัฒนาโปรแกรมง่าย ๆ ด้วยข้อมูล

เนื้อหาเลคเชอร์ถูกล็อค
If you're already enrolled, you'll need to login.
ลงทะเบียนเรียนในคอร์สเพื่อปลดล็อค