เลคเชอร์ก่อนหน้า เสร็จสิ้น และดำเนินการต่อ  

  Lecture 46 การขอสิทธิ์เพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ (Permission) แอนดรอยนี่ก็มีความปลอดภัยใช่ย่อยนะ !

เนื้อหาเลคเชอร์ถูกล็อค
If you're already enrolled, you'll need to login.
ลงทะเบียนเรียนในคอร์สเพื่อปลดล็อค