เลคเชอร์ก่อนหน้า เสร็จสิ้น และดำเนินการต่อ  

  Lecture 19 เริ่มต้นใช้เหตุการณ์ต่าง ๆ กับโปรเจคแรกที่สร้างขึ้น

เนื้อหาเลคเชอร์ถูกล็อค
If you're already enrolled, you'll need to login.
ลงทะเบียนเรียนในคอร์สเพื่อปลดล็อค