Essential SQL for Everyone

เรียนฟรี ! กับบทเรียนจัดเต็มพื้นฐานคำสั่งภาษา SQL ที่ทุกคนต้องรู้ ! กับภาษาที่เป็นเครื่องมือช่วยจัดการข้อมูลจำนวนมากในคอร์สเรียน Open Access Academy

เรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต

เนื่องจากปัจจุบันคำว่า “ข้อมูล” มีค่ามากกว่า “ทองคำ” การจัดการที่ดี จะทำให้ข้อมูลที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภายในองค์กร งานวิจัย ตลอดไปจนถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นไปด้วยความสวยงาม

ดังนั้นภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูลฐานข้อมูลอย่าง SQL หรือ Structured Query Language ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เราสามารถนำความรู้ในภาษานี้ไปประยุกต์ใช้งานเรียกค้น, เพิ่ม, ลบ, แก้ไข รวมถึงการจัดการฐานข้อมูลให้เป็นไปด้วยความราบรื่น

โดยในคอร์สเรียนนี้อยู่ในโครงการ Open Access Academy ที่เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าเรียน และ ทำแบบฝึกหัดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการเพื่อสังคมของบอร์นทูเดฟ ที่เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี และ นวัตกรรม


ผู้สอน


BorntoDev Academy
BorntoDev Academy

ทีมผู้ก่อตั้งบอร์นทูเดฟ พื้นที่แห่งการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ ไอทีที่เน้นความสนุก และ สาระที่เข้าใจง่ายไปพร้อมกัน เพราะเราเชื่อว่าเราทุกคนสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมไอที และ นวัตกรรมในประเทศได้


หลักสูตรการเรียน


  SECTION 9 LAST FOR THIS COURSE BUT FIRST STEP FOR YOUR FUTURE
พร้อมใช้งานใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย


สิ่งที่จำเป็นสำหรับคอร์สเรียนนี้
คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows, macOS หรือ Linux รองรับ Internet ในการใช้งานคอร์สเรียน ผู้เรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (เช่น การเปิดโปรแกรม, การค้นหาข้อมูลจาก Google เป็นต้น)
สามารถเข้าเรียนได้ที่ไหน เมื่อไหร่ และ หมดอายุวันไหน ?
โดยในคอร์สเรียนนี้อยู่ในโครงการ Open Access Academy ที่เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าเรียน และ ทำแบบฝึกหัดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่จำกัดระยะเวลาเข้าเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการเพื่อสังคมของบอร์นทูเดฟ ที่เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยีและ นวัตกรรม

Verified Certificate

รับรองความรู้ความสามารถรูปแบบออนไลน์
ผ่านประกาศนียบัตรหลังจบทุกแบบทดสอบ

ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบ ภายในบทเรียน เมื่อครบจบหากท่านมีคะแนนเกิน 80%
จะได้รับ Verified Certificate เพื่อการันตีความสามารถในความรู้ด้าน SQL เบื้องต้น

เริ่มได้เลย !