เลคเชอร์ก่อนหน้า เสร็จสิ้น และดำเนินการต่อ  

  ประกาศ : การแก้ปัญหา ‘python’ is not recognized as an internal or external command (สำคัญมาก !!)

เนื้อหาเลคเชอร์ถูกล็อค
If you're already enrolled, you'll need to login.
ลงทะเบียนเรียนในคอร์สเพื่อปลดล็อค