เลคเชอร์ก่อนหน้า เสร็จสิ้น และดำเนินการต่อ  

  Lecture 22 เรียนรู้ที่จะใช้งานฟังก์ชัน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาโปรแกรม (ตอนใหม่ !!)

เนื้อหาเลคเชอร์ถูกล็อค
If you're already enrolled, you'll need to login.
ลงทะเบียนเรียนในคอร์สเพื่อปลดล็อค