เลคเชอร์ก่อนหน้า เสร็จสิ้น และดำเนินการต่อ  

  Lecture 27 เรียนรู้ Concept การทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับ Scratch (กระบวนการคิดเพื่อให้ได้โปรแกรม)

เนื้อหาเลคเชอร์ถูกล็อค
If you're already enrolled, you'll need to login.
ลงทะเบียนเรียนในคอร์สเพื่อปลดล็อค