เลคเชอร์ก่อนหน้า เสร็จสิ้น และดำเนินการต่อ  

  Lecture 76 : การเรียงสิ่งของ r สิ่งจากของทั้งหมด n สิ่งที่แตกต่างกันเป็นเส้นตรง

เนื้อหาเลคเชอร์ถูกล็อค
If you're already enrolled, you'll need to login.
ลงทะเบียนเรียนในคอร์สเพื่อปลดล็อค