เลคเชอร์ก่อนหน้า เสร็จสิ้น และดำเนินการต่อ  

  Lecture 21: การส่งข้อมูลไม่ได้มีการส่งแค่ค่าเดียว

เนื้อหาเลคเชอร์ถูกล็อค
If you're already enrolled, you'll need to login.
ลงทะเบียนเรียนในคอร์สเพื่อปลดล็อค