เลคเชอร์ก่อนหน้า เสร็จสิ้น และดำเนินการต่อ  

  14. Mini Project I2C อ่านค่าความเข้มแสงที่มองเห็นด้วยเซ็นเซอร์GY-30

เนื้อหาเลคเชอร์ถูกล็อค
If you're already enrolled, you'll need to login.
ลงทะเบียนเรียนในคอร์สเพื่อปลดล็อค