เลคเชอร์ก่อนหน้า เสร็จสิ้น และดำเนินการต่อ  

  Python Tip : รู้หรือไม่ว่าภาษา Python สามารถไม่ใช้เครื่องหมาย Semicolon (;) ได้

เนื้อหาเลคเชอร์ถูกล็อค
If you're already enrolled, you'll need to login.
ลงทะเบียนเรียนในคอร์สเพื่อปลดล็อค