Introduction to Computer Science

หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นจากศูนย์ถึงร้อย

หากคุณกำลังสนใจศาสตร์ด้านไอที และ วิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ?

พบกับหลักสูตรฟรี ที่ให้คุณได้มากกว่า กับการปูทุกพื้นฐานที่สำคัญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ให้คุณได้เปิดโลกใหม่ในการเรียนรู้ตั้งแต่การทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จนถึง การกำหนดขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ด้วยตัวเอง !!

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ขอแค่เคยใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นมาก็สามารถเรียนได้แล้ว ! ทำแบบฝึกหัดครบจบ รับใบ Certificate เลยทันที

โดยในคอร์สเรียนนี้อยู่ในโครงการ Open Access Academy ที่เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าเรียน และ ทำแบบฝึกหัดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการเพื่อสังคมของบอร์นทูเดฟ ที่เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี และ นวัตกรรม


ผู้สอน


Kittikorn Prasertsak
Kittikorn Prasertsak

จากการได้รับคัดเลือกเป็น Microsoft Student Partner FY 14-16 @ KMITL (3 ปี) ตำแหน่ง Technical Evangelistพร้อมทั้งประสบการณ์การแข่งขันจากเวทีระดับประเทศ และมีความรักด้านการสอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มาพร้อมกับความสนุกสนาน, เข้าใจง่าย และเน้นใช้งานได้จริง ทำให้การเรียนพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องไม่ยากอีกต่อไป

ประวัติผู้สอน

  • ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์บอร์นทูเดฟ.คอม นักพัฒนาและออกแบบระบบซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ อิสระ
  • สำเร็จการศึกษาจาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกียรตินิยมอันดับ 1
  • ได้รับคัดเลือกจากบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เข้าร่วมโครงการ Microsoft Student Partners 3 สมัยซ้อน (FY14 – 16)
  • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน MOBILE e-GOV AWARD MEGA 2014 จัดโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (EGA)
  • ได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ แก่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถึง 3 ปีการศึกษา
  • ได้รับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาแผนธุรกิจ เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ประจำปี 2015 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ SAMART
  • ได้รับการเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมบรรยายด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งในกลุ่มระดับ นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไป นักเรียน ครูโรงเรียนมัธยมปลาย รวมถึงบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรการเรียน


  Introduction to Computer Science : หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นจากศูนย์ถึงร้อย
พร้อมใช้งานใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย


สิ่งที่จำเป็นสำหรับคอร์สเรียนนี้ ?
คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows, macOS หรือ Linux รองรับ Internet ในการใช้งานคอร์สเรียน ผู้เรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (เช่น การเปิดโปรแกรม, การค้นหาข้อมูลจาก Google เป็นต้น)
สามารถเข้าเรียนได้ที่ไหน เมื่อไหร่ และ หมดอายุวันไหน ?
โดยในคอร์สเรียนนี้อยู่ในโครงการ Open Access Academy ที่เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าเรียน และ ทำแบบฝึกหัดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่จำกัดระยะเวลาเข้าเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการเพื่อสังคมของบอร์นทูเดฟ ที่เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยีและ นวัตกรรม

Verified Certificate

รับรองความรู้ความสามารถรูปแบบออนไลน์
ผ่านประกาศนียบัตรหลังจบทุกแบบทดสอบ

ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบ ภายในบทเรียน เมื่อครบจบหากท่านมีคะแนนเกิน 80%
จะได้รับ Verified Certificate เพื่อการันตีความสามารถในความรู้ด้าน SQL เบื้องต้น

เริ่มได้เลย !