Teckefveswaffkogefww

Complete UX/UI Design

เริ่มต้นตั้งแต่ทฤษฎีพื้นฐาน

“จะดีกว่าไหม ถ้าผู้ใช้งานแอปพลิเคชันของเราได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดระหว่างใช้งาน ?” พบกับคอร์สเรียนที่เราจะมาลงลึกทุกพื้นฐานสำคัญถึงความคิดของมนุษย์ที่มีการตอบสนองกับสิ่งต่าง ๆ, ความหมายที่ชัดๆ ระหว่าง User Experience กับ User Interface ที่ทำให้เราเห็นภาพรวมได้มากยิ่งขึ้น

ซึ่งในบทเรียนจะมีการสอนกระบวนการในการคิด และ ออกแบบที่สามารถนำไปใช้ทำงานได้จริงในกระบวนการออกแบบประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับผู้ใช้งาน, แนวคิดที่แตกต่างระหว่างการออกแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ต่าง ๆ จนไปถึง Visual Design ที่เป็นเรื่องราวของสิ่งที่ผู้ใช้งานมองเห็นจนสามารถออกแบบแอปตามหลัก UX / UI ที่ถูกต้อง

ใช้งานเครื่องมือจริงในงาน UX / UI

เรียนรู้พื้นฐานไปพร้อมกับการใช้เครื่องมือปฏิบัติจริง ที่มีใช้อยู่ในตำแหน่งงานด้าน UX / UI อย่าง Figma ที่สามารถเนรมิตรหน้าตา UI ไปพร้อมกับการศึกษา UX ของเราอย่างจริงจังได้ สามารถใช้งานได้ทั้ง MacOS, Linux และ Windows มาพร้อมแบบฝึกหัดให้ทุกท่านได้ลองทำจริงกับผู้สอน เรียนรู้กันแบบเข้มข้น !

ลงมือปฏิบัติ ทำโปรเจคจริง !!

ไม่ใช่แค่เรียนรู้ให้จำ แต่ต้องทำได้จริง กับโปรเจคจบคอร์สเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานของตัวเองอย่างเต็มที่ในการออกแบบโดยอาศัยความรู้ด้าน UX / UI ทั้งหมด ขุดทุกความสามารถของคุณออกมาใช้อย่างเต็มที่ สามารถนำไปใส่ใน Portfolio หรือ Resume เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโต และ เดินในเส้นทางอาชีพได้อีกด้วย !


“เพราะกระบวนการออกแบบ UX จะช่วยเราทั้งการลดต้นทุนการพัฒนา

เพิ่มรายได้กับผลิตภัณฑ์ เพิ่มปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้
ตลอดจนรักษาลูกค้าให้อยู่กับเรานานขึ้น”

ผู้สอน


Phiraphon Tunjaya
Phiraphon Tunjaya

อาจารย์พีรพนธ์ หรือ อาจารย์พี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาย User Experience / User Interface Design ตลอดจนไปถึง Mobile Application development พร้อมให้ความรู้ทุกพื้นฐาน และ เบื้องลึก เบื้องหลังการพัฒนาประสบการณ์ที่ดีที่สุดของผู้ใช้งาน ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย


หลักสูตรการเรียน


  Section ประกาศ / ข้อตกลงสำหรับการเรียนรู้
พร้อมใช้งานใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  Section 0 โลกของ UX/UI Design (Free)
พร้อมใช้งานใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  Section 2 UX Design
พร้อมใช้งานใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  Section 4 Figma
พร้อมใช้งานใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  Section 5 UI Design
พร้อมใช้งานใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

เริ่มได้เลย !