Complete UX/UI Design

เริ่มต้นตั้งแต่ทฤษฎีพื้นฐาน

“จะดีกว่าไหม ถ้าผู้ใช้งานแอปพลิเคชันของเราได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดระหว่างใช้งาน ?” พบกับคอร์สเรียนที่เราจะมาลงลึกทุกพื้นฐานสำคัญถึงความคิดของมนุษย์ที่มีการตอบสนองกับสิ่งต่าง ๆ, ความหมายที่ชัดๆ ระหว่าง User Experience กับ User Interface ที่ทำให้เราเห็นภาพรวมได้มากยิ่งขึ้น

ซึ่งในบทเรียนจะมีการสอนกระบวนการในการคิด และ ออกแบบที่สามารถนำไปใช้ทำงานได้จริงในกระบวนการออกแบบประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับผู้ใช้งาน, แนวคิดที่แตกต่างระหว่างการออกแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ต่าง ๆ จนไปถึง Visual Design ที่เป็นเรื่องราวของสิ่งที่ผู้ใช้งานมองเห็นจนสามารถออกแบบแอปตามหลัก UX / UI ที่ถูกต้อง

ใช้งานเครื่องมือจริงในงาน UX / UI

เรียนรู้พื้นฐานไปพร้อมกับการใช้เครื่องมือปฏิบัติจริง ที่มีใช้อยู่ในตำแหน่งงานด้าน UX / UI อย่าง Figma ที่สามารถเนรมิตรหน้าตา UI ไปพร้อมกับการศึกษา UX ของเราอย่างจริงจังได้ สามารถใช้งานได้ทั้ง MacOS, Linux และ Windows มาพร้อมแบบฝึกหัดให้ทุกท่านได้ลองทำจริงกับผู้สอน เรียนรู้กันแบบเข้มข้น !

ลงมือปฏิบัติ ทำโปรเจคจริง !!

ไม่ใช่แค่เรียนรู้ให้จำ แต่ต้องทำได้จริง กับโปรเจคจบคอร์สเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานของตัวเองอย่างเต็มที่ในการออกแบบโดยอาศัยความรู้ด้าน UX / UI ทั้งหมด ขุดทุกความสามารถของคุณออกมาใช้อย่างเต็มที่ สามารถนำไปใส่ใน Portfolio หรือ Resume เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโต และ เดินในเส้นทางอาชีพได้อีกด้วย !


“เพราะกระบวนการออกแบบ UX จะช่วยเราทั้งการลดต้นทุนการพัฒนา

เพิ่มรายได้กับผลิตภัณฑ์ เพิ่มปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้
ตลอดจนรักษาลูกค้าให้อยู่กับเรานานขึ้น”

ผู้สอน


Phiraphon Tunjaya
Phiraphon Tunjaya

หลักสูตรการเรียน


  Section ประกาศ / ข้อตกลงสำหรับการเรียนรู้
พร้อมใช้งานใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  Section 0 โลกของ UX/UI Design (Free)
พร้อมใช้งานใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  Section 2 UX Design
พร้อมใช้งานใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  Section 4 Figma
พร้อมใช้งานใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  Section 5 UI Design
พร้อมใช้งานใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  Section 6 Psychology of UX/UI Design
พร้อมใช้งานใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  Section 7 Gamification
พร้อมใช้งานใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน

เริ่มได้เลย !